Nyheter

 • 5 mars 2015

  Nytt nyhetsbrev från Regional utveckling och tillväxt

  Missade du det senaste nyhetsbrevet för Regional utveckling och tillväxt? I så fall kan du läsa det här på webben. I nyhetsbrevet kunde man bland annat läsa om den nya digitala funktionen Timb…

 • 24 februari 2015

  Beslut om medfinansiering till Biogas 2020

  I dag tog regionstyrelsens tillväxtutskott beslut om att finansiera del av Högskolan i Halmstads medfinansiering till projektet Biogas 2020 med 550 000 kr.

 • 5 februari 2015

  Från strategi till EU-ansökan – utbildning i två dagar

  Vill du få mer kunskap i hur man driver framgångsrika EU-projekt för regional utveckling och tillväxt? Boka plats på utbildningen ”Från strategi till EU-ansökan” den 20-21 maj. Med avstamp i EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi och regionala strategier visar utbildningen på möjligheterna inom den nuvarande programperioden.

 • 4 februari 2015

  Rapport - Livsmedelssektorn i Halland 2007-2012

  Nu kan du ta del av rapporten - Livsmedelsektorn i Halland 2007-2012. Rapporten har tagits fram för att få ett kunskapsunderlag om den halländska livsmedelssektorn inför det fortsatta arbetet med att genomföra Tillväxtstrategin.

 • 2 februari 2015

  Nytt nyhetsbrev från Regional utveckling och tillväxt

  Missade du det senaste nyhetsbrevet för Regional utveckling och tillväxt?

 • 28 januari 2015

  Dialog med arbetsmarknadsministern

  I dag den 28 januari sker kommundialog om ungdomsarbetslösheten på initiativ av arbetsmarknadsministern Ylva Johansson med Västra Götalands län och Hallands län.

 • 23 januari 2015

  1,2 miljarder till små och medelstora företag

  Svenska småföretag ska få hjälp framåt genom ett nytt avtal mellan Almi och Europeiska investeringsfonden (EIF)

 • 22 januari 2015

  Halland är en region med god tillväxt

  Konsultföretaget WSP har nyligen släppt rapporten Regionernas kamp, en studie av regioners utveckling i Sverige. Studien utgår från ett antal faktorer såsom befolkningsutveckling, sysselsättning, utbildningsnivå, företagsklimat och bredd i arbetslivet.

 • 21 januari 2015

  Dialog med landsbygdsministern om regionalt tillväxtarbete

  I dag, den 21 januari, genomfördes en dialog om den regionala tillväxtpolitiken och framtida nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft på initiativ av Landsbygdsministern Sven-Erik Bucht.

 • 13 januari 2015

  Färre arbetslösa ungdomar i Halland

  Enligt ny statistik från Arbetsförmedlingen har arbetslösheten minskat i Halland under år 2014. Den minskade arbetslösheten syns främst bland unga i åldern 18 - 24 år.

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:Föregående, 1214, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Nästa,