Nyheter

 • 13 januari 2017

  35 km enkelspår hindrar näringsliv och arbetsmarknad i flera regioner

  I denna vecka har Region Halland  tillsammans med Region Skåne skickat ett brev till infrastrukturminister Anna Johansson där man lyfter den oro som finns för fortsatt kapacitetsbrist på Västkustbanan, samt de förödande konsekvenser för både person- och godstrafik som kommer att ske om inte medel finns för dubbelspår längs med hela Västkustbanan i den kommande nationella planen.

 • 23 november 2016

  Seminarium om kompetensbehov i välfärdssektorn

  I morgon, torsdagen den 24 november arrangerar samverkansarenan Kompetensplattform Halland ett seminarium om kompetensbehov inom välfärden.

 • 9 november 2016

  Gemensam avsiktsförklaring för Halmstads resecentrum, viktig pusselbit så att ombyggnad realiseras

  Halmstads kommun och Region Halland är beredda att finansiera delar av den tredje och sista etappen av Halmstads resecentrum. Igår beslutade kommunstyrelsens ledningsutskott i Halmstads kommun och Region Hallands tillväxtutskott att godkänna ett förslag till avsiktsförklaring mellan kommunen, Region Halland och Trafikverket för ombyggnad av personbangården i Halmstad.

 • 27 september 2016

  Högst på önskelistan: Snabb uppkoppling

  Detta är den andra artikeln i serien av berättelserna om personerna, företagen och projekten som tillsammans bidrar till Hallands utveckling och tillväxt. Varannan vecka får du följa med bakom kulisserna hos några av de som arbetar med insatser och projekt som gör att Halland växer. Bakom varje berättelse finns engagerade människor, organisationer och företag.

 • 20 september 2016

  Förtydligande av "Frågor och svar om Region Hallands samarbetsavtal med IP-Only

  Med anledning av påstådda oklarheter om Region Hallands samarbetsavtal med IP-Only så har informationen om "Frågor och svar om samarbetsavtalet med IP-Only" uppdaterats

 • 9 september 2016

  En lyckad Västsvensk EU-konferens på hotell Tylösand

  Den 1-2 september var det återigen dags för den Västsvenska EU-konferensen som lockade många deltagare från hela Sverige till Hotell Tylösand i Halmstad. Årets tema var energi och klimat, med fokus på hur lokal och regional nivå kan bidra till en hållbar utveckling. 

 • 8 september 2016

  Plönninge ska bli en mötesplats för grön tillväxt

  Plönninge ska bli en mötesplats för att möta utmaningen vi står inför vad gäller ett hållbart bruk av världens resurser utifrån ett halländskt perspektiv. Regionstyrelsen har sagt ja till ett treårigt projekt om grön tillväxt som samfinansieras av Region Halland och ett antal intressenter med kompetens inom området.

 • 6 september 2016

  Stort engagemang för livsmedel i Halland

  Det fanns gott om idéer kring vad ett halländskt livsmedelsprogram skulle kunna innehålla. Det märktes när ett 50-tal aktörer samlades, den 31 augusti, för att starta dialogprocessen kring ett nytt Livsmedelsprogram för Halland.

 • 2 september 2016

  Nytt nyhetsbrev inom regional utveckling och tillväxt

  Missade du det senaste nyhetsbrevet från regional utveckling och tillväxt? I så fall kan du läsa det här på webben. I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om vad som är på gång inom regionfrågan och …

 • 31 augusti 2016

  Dialogmöten om samverkan med civilsamhället

  Den 6 oktober och den 9 november bjuder projektet Bästa samverkansplatsen in till  dialogmöte för att utbyta kunskap och idéer om hur Region Halland och civilsamhället kan samverka bättre inom frågor som rör jämställdhet, inkludering och kompetensförsörjning.

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:Föregående, 124, 5, 6, 7, 8, 9, 1019, 20, Nästa,