Nyheter

 • 29 april 2016

  Nytt trafikförsörjningsprogram för Halland

  Nytt trafikförsörjningsprogram för Halland betonar kollektivtrafikens betydelse för Hallands ökade attraktivitet och hållbara samhällsutveckling

 • 27 april 2016

  Nytt nyhetsbrev från regional utveckling och tillväxt

  Missade du det senaste nyhetsbrevet för regional utveckling och tillväxt? I så fall kan du läsa nyhetsbrevet här på webben. I nyhetsbrevet för april månad kan du bland annat läsa om vad som…

 • 19 april 2016

  Avspark för projektet Destination Halland 2020 22/4

  På fredag den 22 april är det dags för avspark för projektet Destination Halland 2020 på Arena Vesterhavet i Falkenberg. Då samlas representanter från Hallands beöksnäring, kommunernas besöksorganisationer och Region Halland för att fira startskottet.

 • 13 april 2016

  Regionstyrelsens tillväxtutskott ger grönt ljus för projekt Bästa samverkansplatsen

  Projektet "Bästa samverkansplatsen" ska förbättra Region Hallands samverkan med civilsamhället, framförallt inom områdena inkludering, jämställdhet och kompetensförsörjning.

 • 6 april 2016

  Röster från Hallands näringsliv i tidningen ”Halland – bästa livsplatsen”

  I dag, onsdag den 6 april kommer Region Hallands tidning” Halland – bästa livsplatsen” i brevlådan till invånarna i Halland. Förutom flera spännande artiklar och reportage innehåller tidningen även en bilaga med röster från det halländska näringslivet och information om regeringens pågående process där man föreslår att Sverige ska delas in i färre och större regioner än vad som finns i dag.

 • 4 april 2016

  Nytt EU-projekt tillsammans med Göteborgsregionen

  Nu startar ett projekt som ska undersöka förutsättningarna för nya samverkansformer mellan skola och arbetsliv inom de gröna näringarna och livsmedelsbranschen. 

 • 31 mars 2016

  Nytt nyhetsbrev från regional utveckling och tillväxt

  Missade du det senaste nyhetsbrevet för regional utveckling och tillväxt? I så fall kan du läsa nyhetsbrevet här på webben. I nyhetsbrevet för mars månad kan du bland annat uppdatera dig om det …

 • 24 mars 2016

  Avspark för Destination Halland 2020 22 april 2016

  Fredagen den 22 april bjuder Region Halland tillsammans med kommunernas besöksorganisationer in representanter från den halländska besöksnäringen för att starta igång projektet Destination Halland 2020.

 • 24 mars 2016

  Fortsatt stark halländsk arbetsmarknad

  Hallands arbetsmarknad är välmående. Nypublicerad statistik för 2014 visar att andelen som förvärvsarbetar är fortsatt högst i landet och antal personer som arbetar ökar stadigt. Men det finns kommunala skillnader, och utvecklingen för Hylte är särskilt oroväckande.

 • 24 mars 2016

  Utvecklingscheckar till halländska företagare

  Utvecklingscheckar är ett av flera verktyg i Hallands företags- och innovationsstöd. Syftet med checkarna är att stimulera till innovation och förnyelse hos Halländska företag.

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:Föregående, 126, 7, 8, 9, 10, 11, 1218, 19, Nästa,