Årets sista nyhetsbrev

Ny konstnärlig utbildning i Halland, halvtidsutvärdering av Tillväxtstrategin, nytt internationellt samarbete och en hel del annat som är på gång kan du läsa om i december månads nyhetsbrev

I nyhetsbrevet finns information om aktuella händelser, aktiviteter, beslut och annan information som kan vara till glädje och nytta för dig som arbetar med eller är intresserad av regional tillväxt i Halland. 

På denna sida kan du ta del av tidigare utskickade nyhetsbrev.

Anmäla prenumeration

Här kan du anmäla dig som prenumerant till nyhetsbrevet.