Dialog med landsbygdsministern om regionalt tillväxtarbete

I dag, den 21 januari, genomfördes en dialog om den regionala tillväxtpolitiken och framtida nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft på initiativ av Landsbygdsministern Sven-Erik Bucht.

Mötet genomfördes på Rosenbad med representanter från Sveriges regioner och landshövdingar från de län som inte är regioner. Dag Hultefors, ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott deltog som representant för Halland.
- Det har varit ett givande möte, där jag har haft möjlighet att framföra Hallands just nu viktigaste frågor i det regionala tillväxtarbetet. I Halland har vi pekat ut riktningen med en Tillväxtstrategi som tagits fram i samverkan med halländska aktörer. Vi har också under fyra år som region hittat formerna för ansvar och samarbete med de halländska kommunerna. Det skapar goda förutsättningar att genomföra det gemensamma arbetet för en positiv utveckling i Halland, säger Dag Hultefors.

Fokusområde för Halland under år 2015 är infrastrukturfrågor med bland annat bättre järnvägsförbindelser mot södra Sverige och bättre bredbandsuppkoppling i Halland. Ett annat viktigt område under året är att skapa en långsiktig lösning för ett innovationssystem för hela Halland. Att slutföra det pågående arbetet med destinationsutveckling och hitta form och inriktning för ett gemensamt destinationsbolag är prioriterat. Också integrationsfrågor finns högt på agendan under år 2015 med bland annat pågående integrationsprojekt i Hylte och Laholm som kan utgöra en modell för hela Halland.

På mötet med Landsbygdsministern, med ansvar för den regionala tillväxtpolitiken, inleddes en första dialog om formerna för den framtida dialogen mellan regering och regioner avseende genomförandet av den regionala tillväxtpolitiken.

För intervju, frågor och mer information, vänligen kontakta

Dag Hultefors
Regionråd, o
rdförande regionstyrelsens tillväxtutskott
Telefon: 076 – 783 53 85
E-post: dag.hultefors@regionhalland.se

Jörgen Preuss
Biträdande regiondirektör Region Halland, ansvarig för regional tillväxt
Telefon: 070 - 545 38 55
E-post: jorgen.preuss@regionhalland.se