Dialogmöten om samverkan med civilsamhället

Den 6 oktober och den 9 november bjuder projektet Bästa samverkansplatsen in till  dialogmöte för att utbyta kunskap och idéer om hur Region Halland och civilsamhället kan samverka bättre inom frågor som rör jämställdhet, inkludering och kompetensförsörjning.

Dialogmötena vänder sig till:
• Företrädare för civilsamhällets organisationer som verkar för social hållbarhet och är, eller vill bli, aktiva på regional nivå i Halland
• Politiker och anställda inom Region Halland med intresse av social hållbarhet

Tid och plats:
6 oktober och 9 november kl. 16:30-19:30, Halmstad teater

Se program och anmäl dig här!

Bästa samverkansplatsen är ett projekt som bedrivs av Region Halland för att förbättra vår samverkan med civilsamhället inom kultur och regional utveckling. Dialogmötenas syfte är att utbyta kunskap och idéer om hur Region Halland och civilsamhället kan samverka bättre inom frågor som rör jämställdhet, inkludering och kompetensförsörjning.

För mer information kontakta:
Sandra Sternad Fackel
Telefon: 073-323 79 75
E-post: Sandra.Sternad-Fackel@regionhalland.se