Digitalisering och hållbarhet, två nya områden när konsulter ska upphandlas till Timbanken

Timbanken, som erbjuder fem timmars kostnadsfri professionell rådgivning och affärsutveckling till nya och etablerade halländska företagare, utökas nu med två nya områden i samband med att ny upphandlingsomgång startar. 

Beslut om att finansiera Timbanken med ytterligare fyra nya år, fram till år 2020 togs i juni när Mål och Budget Region Halland år 2016, antogs på regionfullmäktige.
                         
Cirka 50 konsulter ska nu upphandlas inom totalt sju områden varav två av områdena är nya, digitalisering och hållbarhet. De sju områdena är Affärsplan affärsstrategi och affärsutveckling, Ekonomi, avtal och juridik, Marknad, sälj, varumärkesarbete och offentlig upphandling, Ledning, organisationsutveckling, HR och anställningar, Produkt/tjänsteutvecklinq och import/export, Digitalisering, teknik och automation samt Miljö, social och ekologisk hållbarhet samt CSR
 
- Det är mycket positivt att vi fortsätter den nu etablerade och uppskattade Timbanken och utvecklar den professionella rådgivningen med två efterfrågade områden, digitalisering och hållbarhet, säger Dag Hultefors, ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott. Dessa områden linjerar väl med de mål och prioriteringar som finns i Tillväxtstrategi för Halland och främjar utveckling för att möta framtida samhälleliga utmaningar.

Fakta Timbanken
Timbanken är ett Sverigeunikt system där Hallands kommuner och Region Halland erbjuder ett kvalitetssäk¬rat basutbud av affärsutveckling och rådgivning till en¬treprenörer i Halland oavsett i vilken kommun före¬taget eller entreprenören verkar. Tjänsterna i Timbanken utformas efter målgruppens behov och är marknadskompletterande.
 
Det finns två möjliga vägar för entreprenören att anmäla sig till Timbanken. Antingen registrerar hen sig direkt på timbanken.se och anger vilken kommuns mottagarorganisation (näringslivskontor) de vill ha kontakt med eller så kontaktar entreprenören sin kommuns mottagarorganisation direkt.
 
Sista dag för konsulter att lämna anbud är den 25 augusti, upphandlingen finns publicerad på tendsign.com
 
För mer info om Timbanken besök timbanken.se samt Verksamhetsuppföljning 2015 
 
För mer information vänligen kontakta
Dag Hultefors, Ordförande regionstyrelsens tillväxtutskott
Telefon: 076–783 53 85
E-post: dag.hultefors@regionhalland.se
 
Bea Lindell, Utvecklingsledare Näringsliv
Telefon: 035-17 98 19
E-post: bea.lindell@regionhalland.se