Frågor och svar om samarbetet mellan Region Halland och IP-Only

Region Halland har upphandlat en samarbetspartner för en länsövergripande utbyggnad av höghastighetsbredband i Halland. Det är första gången i Sverige som en region tar ansvar för utbyggnad av bredband genom ett unikt upplägg som innebär att Halland blir det första digitaliserade länet i Sverige.

Vanligt förekommande frågor om samarbetet mellan Region Halland och IP-Only

Fråga: Hur kommer avtalet att kunna samverka med den nu pågående projekteringen med redan stora investeringar som görs ute i socknarnas olika och spridda fiberföreningar?

Svar: Region Halland och IP-Only:s samarbete syftar till att anlägga fiberinfrastruktur inom områden som saknar tillgång till fiberanslutning. Samarbetet hindrar ingen annan nätägare, byalag eller annan intressent att anlägga fiber inom länet. På detta vis så kompletterar landsbygdsprogrammet och parternas avtal varandra.

I nuläget är det ett stort antal fiberföreningar som alla ligger i olika faser, vissa har precis startar upp och ett stort antal har kommit så pass långt att de inväntar besked enligt landsbygdsprogrammets riktlinjer. Landsbygdsprogrammet i Halland räcker till en bråkdel av de som sökt stöd och för de som blir utan stöd är Region Halland och IP-Only:s avtal särskilt viktigt.

För byalag som är tidigt i processen är det fritt att själva avgöra hur de vill gå tillväga dvs. om man ska göra allt själv och ansöka om stöd, ta hjälp av IP-Only eller annan operatör eller invänta att Region Halland och IP-Only:s avtal verkställs.

För information om Landsbygdsprogrammet, läs mer på Länsstyrelsens webb.

Fråga: Vi driver idag ett byalag och har dialog med det kommunala stadsnätet i kommunen. Ska jag avbryta denna dialog och istället prata med IP-Only?

Svar: Ni väljer själva vilka ni önskar föra dialog med och slutligen teckna avtal med. IP-Only och Region Halland ska i första hand verka där andra aktörer inte finns eller där det saknas planer för fiberutbyggnad.

Fråga: Vilka är byNet, är det inte IP-Only som Region Halland har avtal med?

Svar: byNet är ett helägt dotterbolag inom IP-Only och är specialiserade på information och utbyggnad av landsbygdsnät. byNet har de senaste åren installerat över 50 000 landsbygdsanslutningar och troligtvis det mest erfarna bolaget på den Svenska marknaden. Det är byNet som på uppdrag av IP-Only kommer utföra utbyggnaden av det regionövergripande nätet i Halland. Se mer på http://www.bynet.se/

Fråga: Vi har inte beviljats stöd i första tilldelningsetappen enligt landsbygdsprogrammet, ska vi invänta kommande etapper eller kan vi få hjälp av IP-Only?

Svar: Ni väljer själva hur ni vill göra, vi vet dock att det är ett mycket stort tryck på landsbygdsprogrammet och att möjligheten att alla som söker stöd ska beviljas är liten. Kontakta Gustav Ljunqvist gustav.ljungqvist@bynet.se eller på telefon: 0725 512090 så får vi resonera om era chanser och alternativa möjligheter att så snabbt som möjligt få era fiberanslutningar.


Fråga: Vi har drivit vårt byalag under en längre period utan att komma i mål, finns det möjlighet att IP-Only kan ta över det arbete vi lagt ner och slutföra projektet så att vi får våra fiberanslutningar?

Svar: Självklart kan IP-Only detta, det är en del av syftet med avtalet, kontakta Gustav Ljunqvist gustav.ljungqvist@bynet.se eller på telefon: 0725 512090. När ni tar kontakt med oss så tar vi gärna del av era projekteringshandlingar och ser hur vi kan realisera en utbyggnad så skyndsamt som möjligt. IP-Only tar vidare kontakt med Region Halland ser hur era planer matchar den övergripande utrullningsplanen men har ni färdiga handlingar så har ni stora chanser att prioriteras i utrullningen.

Här läser du mer om arbetet med bredband i Halland