Färre arbetslösa ungdomar i Halland

Enligt ny statistik från Arbetsförmedlingen har arbetslösheten minskat i Halland under år 2014. Den minskade arbetslösheten syns främst bland unga i åldern 18 - 24 år.

- Det är glädjande att konstatera att vi i Halland har en levande och aktiv arbetsmarknad som bidrar till de goda siffrorna, säger AnnMari Bartholdsson, näringslivschef på Region Halland. Men vi kan inte slå oss till ro, utan arbetslösheten är en fortsatt utmaning och en viktig framtidsfråga.

Utvecklingen av arbetslösheten i Halland, det vill säga antalet öppet arbetslösa och sökande som är i program som berättigar till aktivitetsstöd, har förbättrats i en jämförelse mellan december 2013 och december 2014 enligt följande:

• Antalet arbetslösa har totalt sett minskat med ca 700 personer (i åldern 16 - 64 år). I december 2014 var antalet drygt 9 900 personer, vilket motsvarar en arbetslöshet på 6,5 % (rikssnittet är 8,1%).

• För unga är minskningen ännu större, relativt sett. Personer i gruppen som är 18-24 år har minskat med knappt 400. I december 2014 var antalet knappt 2 200 unga, vilket motsvarar en arbetslöshet på 11,8% (rikssnittet är 14,8%).

• Alla kommuner i Halland har en minskad arbetslöshet bland de unga.

Det ser även hoppfullt ut inför år 2015. Antalet nyanmälda platser till Arbetsförmedlingen är nästan 3 000 fler i december 2014 jämfört med december 2013. Även antalet varsel har minskat under året.

Läs statistiken i sin helhet på Arbetsförmedlingens webbplats.