Förslag till Regional cykelplan

Cykel är ett hälsosamt och miljövänligt färdmedel. I Halland finns det goda förutsättningar för att fler ska både kunna och vilja cykla.

Region Halland har tagit fram ett förslag till Regional cykelplan 2015-2025. Planen innehåller förslag till vision, mål och åtgärder för hur vi tillsammans i Halland långsiktigt kan utveckla cykelvägnätet. Flera nya regionala cykelvägar föreslås för sammanlagt 240 miljoner kronor. Det finns möjlighet att lämna synpunkter senast den 31 mars 2015.

Vill du veta mer om förslaget?