Fortsatt stark halländsk arbetsmarknad

Hallands arbetsmarknad är välmående. Nypublicerad statistik för 2014 visar att andelen som förvärvsarbetar är fortsatt högst i landet och antal personer som arbetar ökar stadigt. Men det finns kommunala skillnader, och utvecklingen för Hylte är särskilt oroväckande.

81,4 procent av befolkningen som bor i Halland mellan 20-64 år förvärvsarbetar. Men det finns också betydande skillnader mellan kommuner. I Kungsbacka och Varberg förvärvsvarbetar 86 respektive 84 procent. I andra änden återfinns Halmstad och Hylte med 77 procent. Halmstads relativt låga andel förklaras till viss del av att många studenter bor i kommunen.

De senaste åren utmärker sig särskilt Hyltes utveckling. Sedan 2007 har andelen som förvärvsarbetar krympt med sju procentenheter, från 84 till 77 procent. Framförallt har utvecklingen varit negativ under 2013 och 2014. En stor flyktinginvandring är en förklaring till Hyltes avvikande utveckling.

Vidare kan det konstateras att alla kommuner utom Kungsbacka och Varberg har en lägre andel förvärvsarbetande 2014 än innan finanskrisen 2007.

Ett annat sätt att följa utvecklingen är att titta på det antal personer som förvärvsarbetar. Cirka 135 000 förvärvsarbetar på en arbetsplats belägen i Halland 2014. En ökning från året innan med 0,9 procent eller 1 200 sysselsatta. Den utvecklingen placerar Halland på femte plats i landet, efter Stockholm, Kronoberg, Uppsala och Skåne län. Av kommunerna i Halland ökade antalet som förvärvsarbetar under 2014 mest i Varberg med 1,8 procent. Därefter följer Halmstad med 0,9 och Kungsbacka med 0,7 procent.

Sedan 2007 har antalet som förvärvsarbetar i Halland ökat med drygt sju procent eller 9 000 sysselsatta. Samtliga kommuner har ökat utom Hylte, vars sysselsättning har minskat med drygt åtta procent. Allt färre arbeten lokalt och en stor flyktinginvandring bidrar till en sjunkande andel som förvärvsarbetar. En positiv utveckling ser vi framförallt i Kungsbacka och Varberg. Det antal som förvärvsarbetar i dessa kommuner har ökat med 10 procent sedan 2007. Utvecklingen i Falkenberg och Halmstad är också positiv, medan den i Laholm är stillastående.

 Källa: SCB