FoU-checkar i Halland

Region Halland och Almi Halland genomför under 2016 ett projekt som vänder sig till halländska företag som söker stöd för specifika forsknings- och utvecklingsprojekt med fokus på forskning.

För att stimulera till mer investeringar i forskning och utveckling hos halländska företag erbjuder nu Region Halland och Almi Halland FoU-checkar.

Hallands näringsliv är i stora stycken mycket framgångsrikt men den globala konkurrensen ökar och förmågan att ställa om för att möta denna konkurrens är avgörande för Hallands framtida konkurrenskraft.

FoU-checken syfte är att skapa förutsättningar för mer investeringar i FoU, forskning och utveckling, bland små och medelstora företag. Tidigare erfarenhet, genom ett nyligen avslutat pilotprojekt, visar att FoU-checken är uppskattad av företagen på grund av att den är enkel att ta del av och kan göra omedelbar nytta i företagens utveckling.

- De långsiktiga effekterna av projektet förväntas bli att vi i Halland etablerar FoU-checkarna som ett instrument för att bidra till de små och medelstora företagens förmåga att öka sin konkurrenskraft genom att ta in mer forskning i sin utveckling, säger Dag Hultefors ordförande i regionstyrelsen tillväxtutskott.

Projektet delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Läs mer om FoU-checkarna på Almi Hallands hemsida