Halland växer - Nu sätter vi igång

Tillväxtstrategi Halland 2014-2020

Den 8 oktober tog regionfullmäktige beslut om Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020.

Det är ett glädjande beslut som innebär att vi i Halland nu har ett ramverk och en riktning för det gemensamma tillväxtarbetet. Arbetet har varit omfattande med den grundläggande analysen, dokumentets produktion och den förankringsprocess som genomförts hos aktörer, kommuner, näringsliv, akademi i Halland.

Fortsatta dialogen viktig

- Det är en styrka att vi tillsammans har pekat vilka framgångsfaktorerna är för tillväxt i Halland. Det krävs nu en fortsatt omfattande dialog om hur de olika aktörerna i Halland "jackar" in i varandras arbete och hur vi gör verkstad av strategin utifrån var och ens roll och ansvar, säger Jörgen Preuss, biträdande regiondirektör och ansvarig för det regionala utvecklingsarbetet.

För att göra arbetet synligt har vi skapat Halland växer @hallandvaxer och #hallandväxer i sociala medier. Här kan vi alla kan delta, dela bilder och ha en dialog.

Halland växer

Jörgen Preuss, biträdande regiondirektör

Halland växer är samlingsnamn på det gemensamma tillväxtarbetet i Halland. Utifrån var och ens roll och ansvarområde, ska vi göra verkstad av strategin och med Halland växer gör vi arbetet synligt.

Halland växer gör det möjligt för dialog och dela bilder av arbetet i sociala medier. På så sätt gör vi det gemensamma arbetet synligt och levande och tillsammans berättar vi om vad som är på gång i Halland.

Följ @hallandvaxer på Twitter och Instagram och använd #hallandväxer när du ska dela.

Läs mer om tillväxtstrategin på Region Hallands webb.