Halländsk Safaribuss för ökat intresse i naturvetenskap och teknik

Science Safari, är en ny metod och ett unikt sätt att inspirera och skapa ett ökat intresse för naturvetenskap och teknik hos halländska skolundomar.

Med start i vår kommer en specialbyggd buss full av experiment och kunskap att turnera i Halland och besöka skolor och allmänna platser.

 -   I dag ser vi ett minskat intresse för naturvetenskap hos ungdomar, vilket är oroväckande med tanke på såväl globala - som samhälleliga utmaningar, menar Ann-Mari Bartholdsson, näringslivschef på Region Halland.

-  Ofta är innovationer och nya lösningar för hållbar tillväxt och nya sysselsättningar kopplade till lösningar med ett naturvetenskapligt och tekniskt innehåll. Därför är det glädjande att regionstyrelsen har beviljat delfinansiering till den Ideella Föreningen Science Safari och Hallands Bildningsförbund som nu ska genomföra projektet Science Safari, avslutar Ann- Mari.

Science Safaris målsättningar är att stimulera till allmänbildning och väcka kunskapslust. Ett långsiktigt mål är att öka antalet sökande till naturvetenskapliga och teknikutbildningar på gymnasie- och högskolenivå i Halland, som i förlängningen leder till förbättrad kompetensförsörjning till näringsliv och andra organisationer.
 
Science Safari ska med en specialbyggd buss fullastad med experiment och kunskap besöka skolor och allmänna platser, med start till våren. Bussen kommer också att bli en resurs för högskola, näringsliv och andra parter som vill visa upp forskningsprojekt samt testa nya metoder och tankar.
 
Bakom projektet står Ideella Föreningen Science Safari som har en bred sammansättning av halländska professionella forskare, pedagoger och experter inom teknik och naturvetenskap samt Hallands Bildningsförbund. 
 

Mer information
Ann-Mari Bartholdsson, Näringslivschef Region Halland 070-206 62 68
Charlotte S Helin, Ideella Föreningen Science Safari 0346-43 843, 072-744 38 43
Björn Lind, Hallands Bildningsförbund  035-17 77 71, 070-543 54 11