Hög utbyggnadstakt för bredband i Halland

Post- och telestyrelsen (PTS) har idag presenterat statistik för bredbandsutbyggnaden i Sverige. Halland tillhör toppskiktet av landets regioner beträffande utbyggnadstakt, med en ökning på 30 % de senaste fem åren. 

Men det är fortfarande en bra bit till målet för regionens bredbandsstrategi som innebär att 90 % av hushållen och arbetsställena ska ha tillgång till bredband på minst 100 mbit/s 2020. För närvarande har i genomsnitt 52 % av hushållen och 44 % av arbetsställena i Halland tillgång till fiber. Det finns variationer mellan kommunerna och mellan tätort och landsbygd. På landsbygden är täckningen i genomsnitt mindre än hälften av täckningen i tätorterna eller endast 25 % av hushållen.(Halland som helhet har 137.000 hushåll och 35.000 tusen arbetsställen) 
Planering pågår i alla halländska kommuner för att nå målet till 2020. En stor utmaning är de glest befolkade delarna inom regionen. Det pågår ett omfattande arbete i kommunerna och regionen för att öka täckningsgraden och i synnerhet gäller det på landsbygden.
 
I december 2015 enades Halland kring en gemensam bredbandsstrategi. Det är ett betydelsefullt steg framåt i en av regionens stora infrastruktur- och framtidsfrågor. Färdriktningen är utpekad, nu är det fokus på att genomföra strategin, det gäller det att hålla engagemang och energi uppe tills vi når målet.
 
Har du frågor om eller vill diskutera det regionala arbetet, vänligen kontakta: 

Ellinore Svan

Tfn: 076-7756895
E-post: ellinore.svan@regionhalland.se

Olof Eriksson

Tfn: 072-9738633
E-post: olof.eriksson@regionhalland.se

Om Bredbandskartläggningen

PTS har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. PTS Bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgång till fast bredband, via trådbundna nät och mobilnät, där vi bor och arbetar – det vill säga vid fasta punkter. Den kartlägger inte mobil bredbandstäckning eller hur stor yta av Sverige som har tillgång till bredband och inte heller tillgången vid fritidshus, fritidsområden och längs vägar.