Informationsmöte om Varbergstunneln

Lördagen den 25 oktober hölls ett välbesökt informationsmöte för allmänheten om Varbergstunneln och utbyggnaden av järnvägen i Varberg. På mötet i Varberg deltog alla samverkansparter, Trafikverket, Varbergs kommun, Region Halland och Jernhusen.

Vid tre fillfällen genomfördes en presentation av parterna om det pågående projektet och hur det går med Varbergstunneln. Under dagen kom knappt 500 personer som tog tillfället i akt att få mer kunskap och ställa frågor. 

Besökare informationsmöte Varberg

Projektet omfattar 7,5 km nytt dubbelspår (delvis i tunnel), en ny station och en ny godsbangård. Arbetet med detaljplaner och järnvägsplan pågår.

Utbyggnad av dubbelspår av hela Västkustbanan, både i och utanför Halland, är en av Region Hallands strategiska prioriteringar för en fortsatt hållbar tillväxt och attraktivitet.

Läs mer om tunneln på Trafikverkets hemsida.