Livsplats Sverige - ett initiativforum för samhälle och hälsa

Den 22-23 augusti medverkade Region Halland i det årliga återkommande policyforumet Livsplats Sverige som gick av stapeln i Varberg. Livsplats Sverige vänder sig till de främsta nationella aktörerna inom det förebyggande hälsoområdet.

Under dagarna i Varberg samlades ca 150 företrädare från kommuner, regioner och myndigheter, näringslivsaktörer och företagare, samt forskare, innovatörer och ideella organisationer för att diskutera hur förebyggande insatser för att hålla vårdkostnaderna nere ska kunna finansieras samt vilka aktörer som behöver bidra i det förebyggande arbetet.

Livsplats Sverige genomförs med stöd av Varbergs kommun, Region Halland, Sparbanksstiftelsen samt Föreningen Marknad Varberg.