Mässan Ung och trygg i Halland

Mässan Ung och trygg i Halland 2014 gick av stapeln på Halmstad Arena den 27 november. En unik mässa med fokus på hur man kan göra skillnad med förebyggande arbete riktat mot unga.

Torsdagen den 27 november 2014 arrangerades en mässa och mötesplats på Halmstad
Arena för alla som vill göra skillnad för unga. Dagen visade på goda exempel av förebyggande arbete riktat mot unga som kan främja goda val i livet, förhindra utanförskap och utvecklingen av kriminella livsstilar.

Mässan riktade sig till personer som arbetar ideellt inom föreningar och organisationer och till er inom exempelvis skola, socialtjänst, vård- och omsorg, polis, kriminalvård, fritidsverksamhet och kyrkan med mera.

Mässan var ett samarrangemang mellan Region Halland, Halmstads kommun, Länsstyrelsen i Hallands län, Polismyndigheten i Halland, Högskolan i Halmstad, Länsförsäkringar Halland och Ljungbergska stiftelsen.

Fotomontage från mässan

Studenter från Högskolan i Halmstad har gjort ett fotomontage från mässan. Se deras bilder här.