Vad händer nu när det blev ett nej i folkomröstningen om trängselskatt?

Den 14 september var det folkomröstning om trängselskatten i Göteborg där majoriteten röstade nej. Trängselskatten utgör en stor del av finansieringen utav Västsvenska paketet som Region Halland är med och investerar i.

Det är viktigt att poängtera i det här sammanhanget att resultatet av folkomröstningen är rådgivande. Det innebär att frågan inte är avgjord utan att Göteborgs politiker nu får diskutera resultatet och besluta om, och hur, de i så fall vill driva vidare frågan om trängselskattens avveckling.

Det betyder att inga omedelbara förändringar av trängselskatten kommer göras utan följande nu gäller: 

 • Trängselskatten gäller och tas fortfarande ut i Göteborg så förbipasserande fordon kommer fortfarande faktureras och behöva betala.
 • Inga delar av Västsvenska paketet kommer automatiskt tas bort utan Västlänken, Marieholmstunneln, Hisingsbron m.m. fortsätter enligt plan.
 • Resultatet av folkomröstningen kommer att diskuteras av Göteborgs Stads politiker men tidpunkten för det är inte beslutat
 • Västsvenska paketet, som trängselskatten delfinansierar, är ett skriftligt avtal mellan 5 olika organisationer så en eventuell avveckling av trängselskatten kräver nya diskussioner och beslut mellan:
  – Göteborgs Stad
  – Västra Götalandsregionen
  – Region Halland
  – Göteborgsregionens kommunalförbund
  – Trafikverket
 • Trängselskatten är reglerad i lag och kräver i slutändan ett riksdagsbeslut för att tas bort.