Ny rapport - Halland och målen i Europas 2020-strategi

Nu finns en ny rapport, Halland och målen i Europas 2020-strategi, som visar hur Halland ligger till iförhållande till Europa 2020-strategins mål.

Bakgrund

Sommaren år 2011 lanserade Europeiska kommissionen en ny strategi för tillväxt och sysselsättning,
Europa 2020. Europa 2020 är en fortsättning på Lissabonstrategin som sträckte sig till år 2010.
Syftet med Europa 2020-strategin är att hantera globaliseringen och öka den europeiska ekonomins
konkurrenskraft. 

I Europa 2020 finns åtta mål och varje medlemsstat omvandlar dessa till nationella mål i så kallade nationella reformprogram. På så sätt anpassas målen utifrån varje medlemsstats förutsättningar. I Sverige tar Statsrådsberedningen fram det svenska nationella reformprogrammet.

Om rapporten

Region Hallands rapport, Halland och målen i Europas 2020-strategi är framtagen av Urmas Kömmits.
Läs rapporten i sin helhet här.