Nytt EU-projekt tillsammans med Göteborgsregionen

Nu startar ett projekt som ska undersöka förutsättningarna för nya samverkansformer mellan skola och arbetsliv inom de gröna näringarna och livsmedelsbranschen. 

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF) och är ett samarbete mellan Region Halland och Göteborgsregionen som startade den första april 2016.

Foto: Magnus Andersson

Grön tillväxt är ett av de identifierade halländska styrkeområdena enligt Hallands tillväxtstrategi 2014-2020. Samarbetsprojektet bygger vidare på ambitionen att arbeta med branschens arbetsmarknad och att möta upp kompetenskraven på framtida arbetskraft.

Läs mer om projektet på Göteborgsregionens webb