Nytt nyhetsbrev

Missade du det senaste nyhetsbrevet för Regional utveckling och tillväxt? I så fall kan du läsa det här på webben.

I nyhetsbrevet kunde man bland annat läsa om Västkustbanan, Region Hallands pågående arbete med en bredbandsstrategi och om satsningen Välmående ger resultat.

Vill du prenumerera direkt skicka din anmälan till infomaster@regionhalland.se