Nytt trafikförsörjningsprogram för Halland

Nytt trafikförsörjningsprogram för Halland betonar kollektivtrafikens betydelse för Hallands ökade attraktivitet och hållbara samhällsutveckling

Det nya Trafikförsörjngsprogrammet positionerar kollektivtrafiken i Halland som ett av våra mest strategiska verktyg för genomförandet av Hallands tillväxtstrategi. En väl utbyggd och robust kollektivtrafik behövs för att Halland ska vara en del i en större funktionell region, med utvecklade former för samverkan och samplanering och attraktiva stadsmiljöer. På lång sikt ska kollektivtrafiken i Halland bidra till hög attraktivitet och en hållbar samhällsutveckling. Operativt och mer kortsiktigt är målet att resandet med kollektivtrafik ska öka och vara attraktivt.
 
- Trafikförsörjningsprogrammet för Halland drar upp riktlinjer för stora satsningar på kollektivtrafiken och för att dessa ska kunna genomföras krävs att vi samverkar och samplanerar med andra, inte minst med kommunerna, säger Dag Hultefors ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott. För att kollektivtrafik ska bli förstahandsalternativet för så många som möjligt krävs ett samspel mellan samhälls- och bebyggelseplaneringen och kollektivtrafikens utveckling. Det är många som behöver vara med för att Hallands trafikförsörjningsprogram ska bli verklighet och den resan ska nu påbörjas.