Plönninge ska bli en mötesplats för grön tillväxt

Plönninge ska bli en mötesplats för att möta utmaningen vi står inför vad gäller ett hållbart bruk av världens resurser utifrån ett halländskt perspektiv. Regionstyrelsen har sagt ja till ett treårigt projekt om grön tillväxt som samfinansieras av Region Halland och ett antal intressenter med kompetens inom området.

Efter nedläggning av gymnasieutbildningen på Plönningeskolan har regionen undersökt olika möjligheter till långsiktiga och hållbara lösningar så att anläggningen kan leva vidare. Projektet innebär en satsning på innovation och kunskap som ska samverka med de mer traditionella näringarna, jord och skog, på Plönninge.

– Vi vill konkret verka för grön tillväxt och stödja utvecklingen av en biobaserad ekonomi i Halland, säger tillväxtutskottets ordförande Dag Hultefors. Samtidigt tar vi tillvara Plönninge och dess unika miljö som en fysisk resurs.

En test- och labbmiljö ska byggas upp för innovationer inom jord skog och vatten. Tanken är att den ska attrahera företag inom i första hand jord, skog och vatten som behöver testmiljöer. Ett exempel: Den nytillträdde arrendatorn har redan föreslagit ett samarbete för att testa fossilfria lösningar för torkning av spannmål.

 Med hjälp av Science Safari ska grunden till ett kunskapscentrum för naturvetenskap byggas upp. I samarbete med andra aktörer inom brukande och innovation ska visning och besök kunna erbjudas människor i olika åldrar från Halland, Sverige och resten av världen. Ett exempel är Hallands astronomiska sällskap som är beredda att flytta sitt observatorium till Plönninge för att kunna ta emot skolklasser, ge föreläsningar, ha kurser och arrangera stjärntittarkvällar på plats.

 Ett långsiktiga ekonomiskt-, ekologiskt- och socialt brukande av jord- och skogsbruksmark behöver ständigt ny kunskap för att anpassas efter nya förutsättningar och behov.Under projekttiden kommer Sveriges Lantbruks Universitet och ett brukarråd att ta fram ett förslag och en plan på hur Plönninges skogsmark kan utvecklas till en testmiljö som bidrar till att öka vår kunskap om hur vi vill använda den halländska skogen i framtiden.