Region Halland i Almedalen

Region Hallands närvaro i Almedalen närmar sig sitt slut. Idag torsdag, 7 juli, åker alla som har representerat regionen hem.

Under onsdagen arrangerade Region Halland tre seminarium med olika teman: "Hur ingår vi partnerskap med patienten i framtidens hälso- och sjukvård", "Därför blir Halland det första digitaliserade länet i Sverige" och "Stora eller små regioner, ur ett demokratiskt och samhälleligt utvecklingsperspektiv". De tre seminarierna var alla fullsatta, med ett åttiotal besökare på varje. Seminarierna spelades in och går att se på Region Hallands Facebook-konto Halland växer. (På bilden från vänster Martin Sande, Catarina Dahlöf, Mats Eriksson, Lena Sommestad)

- Vår närvaro har varit viktig i år, säger Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande. Vi anser att det saknas forum för att diskutera vad det är som gör att en region utvecklas och går bra. I regionfrågan är fokus snarare på hur vi administrativt ska dela in oss för att skapa förutsättningar för att möta samhällets framtida utmaningar, menar Mats.

 

- Under Almedalsveckan har vi deltagit både som paneldeltagare och åhörare på andras seminarium och genomfört tre egna tre seminarium då vi har vi öppnat upp för samtal och diskussioner. Då har vi haft möjlighet att beskriva många av de goda exempel som finns i Halland och som vi har fått till genom samverkan med andra berörda parter i samhället, avslutar Mats.

 

- Då det är första året Region Halland själv står som arrangör i Almedalen är vi mycket nöjda med det resultat och den uppmärksamhet vi har fått här, säger Jörgen Preuss, biträdande regiondirektör.

 

- Nu åker vi hem med massor av lärdomar som vi ska utvärdera. Nästa år kommer vi kanske tillbaka som ett "Hallandsinitiativ", då vi i gemenskap med dem vi samverkar med beskriver lyckosamma resultat och arbeten från Halland. Det är när vi delar goda exempel som andra kan lära av, men också möter andra som delar goda exempel och erfarenheter, som vi öppnar upp för ny kunskap och nya vägar för utveckling av samhällets framtida utmaningar, avslutar Jörgen.