Region Halland medlemmar i Småland Blekinge Halland South Sweden med närvaro i Bryssel

Region Halland ingår sedan den 1 januari i ett nytt samarbete för att påverka på EU-nivå. Innovation inom hälsoarbete och grön tillväxt samt infrastrukturfrågor är viktiga frågor för Hallands tillväxt, säger Dag Hultefors, ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott i en intervju från SVT Halland från idag den 23 januari.

Dag Hultefors

Foto: SVT/TT

Se inslaget från SVT Nyheter Halland i sin helhet via länken här.

Mer om medlemskapet

EU fattar en stor mängd beslut som är viktiga och påverkar utvecklingen i en region.  Därför är Region Halland med i Småland Blekinge Halland South Sweden. Medlemskapet skapar möjlighet för oss som region att påverka i prioriterade frågor på den internationella arenan. Medlemskapet är ett politiskt initiativ, som beslutades av Region Hallands regionstyrelse den 7 september 2016. Medlemskapet startade den 1 januari 2017.