Regionstyrelsens tillväxtutskott ger grönt ljus för projekt Bästa samverkansplatsen

Projektet "Bästa samverkansplatsen" ska förbättra Region Hallands samverkan med civilsamhället, framförallt inom områdena inkludering, jämställdhet och kompetensförsörjning.

Projektet syftar bland annat till att samverkan med civilsamhället i högre grad än idag ska bidra till måluppfyllelse av regionala prioriteringar inom inkludering, jämställdhet och kompetensförsörjning.

- Regionen och civilsamhället kan lära sig mycket av varandra och vi vill bli bättre på att tillvarata civilsamhällets kompetens i det regionala utvecklingsarbetet. Vår förhoppning är nu att få till stånd en dialogprocess med aktörer i det halländska civilsamhället, säger Dag Hultefors ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott.

För mer information kontakta projektledare:
Sandra Sternad Fackel
Telefon: 073-323 79 75
E-post: Sandra.Sternad-Fackel@regionhalland.se