Röster från Hallands näringsliv i tidningen ”Halland – bästa livsplatsen”

I dag, onsdag den 6 april kommer Region Hallands tidning” Halland – bästa livsplatsen” i brevlådan till invånarna i Halland. Förutom flera spännande artiklar och reportage innehåller tidningen även en bilaga med röster från det halländska näringslivet och information om regeringens pågående process där man föreslår att Sverige ska delas in i färre och större regioner än vad som finns i dag.

I Halland – bästa livsplatsen kan du bland annat läsa om Eva-Marie Ivarsson och Ulrika Alhqvist som driver utflyktsmålet Skårs gård i Kungsbacka.  Om tandläkarna Abdou och Mahmoud som flytt från krig och nu genomför en utbildning med språkstudier och praktik på Löftadalens folkhögskola för att på sikt bli en värdefull kompetens i den halländska vården. Om 100 års jubileet av museet på Varbergs fästning och om Johanna och Jimi som efter studier på Katrinebergs Folkhögskola driver ett filmbolag tillsammans.

I ”Det går bra för Halland – några röster från näringslivet” som är bilagd i tidningen finns flera intervjuer med halländska företagare inom olika branscher som beskriver framgång och framtida utmaningar inom deras företag och om näringslivet i stort. I bilagan kan du också läsa mer om regeringens pågående arbete med att förändra Sveriges administrativa karta, tidplan för den fortsatta processen och hur Region Halland ställer sig i regionfrågan. 

- Vi tycker det är bra att Sverige regionaliseras, säger Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande.  Däremot är vi kritiska till både process och de argument som framförs som grund till en ny indelning, menar Mats.

- I den fortsatta processen är det viktigt att det finns en demokratisk acceptans. Vi anser att kartförslaget som presenterades den 9 mars inte är bra för Hallands fortsatta utveckling och för invånaren i Halland. Vi kommer därför att fortsätta vårt arbete med att försöka påverka processen avslutar Mats.

Kontakt:
Jörgen Preuss, biträdande regiondirektör Region Halland
Telefon: 070-545 38 55
E-post: jorgen.preuss@regionhalland.se
Åsa Väärälä, kommunikationsstrateg
Telefon: 073-305 29 13
E-post: asa.vaarala@regionhalland.se