Språk och praktik ska korta vägen till jobb i Sverige

Den 29 februari drar Region Hallands satsning på språkpraktik för asylsökande läkare och tandläkare igång på Katrinebergs och Löftadalens folkhögskolor.

Kursdeltagarna har flytt undan krig och förföljelse i sina hemländer och de har nyligen kommit till Halland för att söka uppehållstillstånd. Ambitionen är att språkpraktiken, genom en kombination av svenskautbildning och praktik, ska ge deltagarna möjlighet att snabbare bli tillgångar i den halländska vården.

Asylprocessen är ca 12-18 månader och den långa processen av påtvingad passivitet kan leda till att många tappar motivationen och upplever en djup frustration över sin situation. Många asylsökande har utbildning inom hälso- och sjukvård och kan bidra till Region Hallands långsiktiga kompetensförsörjning.

För att kunna få svensk läkarlegitimation är ett godkännande hos Socialstyrelsen på att man klarar svenska språket en viktig del. För att snabba på den processen har Region Halland dragit igång initiativet med en kurs i sjukvårdssvenska på regionens folkhögskolor och språkpraktik inom hälso- och sjukvården. Syftet är att ge kunskaper i svenskaspråket motsvarande C1-nivå, som är den språknivå som krävs för att få provtjänstgöring i Region Halland.

Utbildningen är på heltid under 12 månader och inleds med svenskautbildning fem dagar per vecka fram till sommarlovet – först svenska i allmänhet och sedan allt mer inriktad på vårdsvenska. Efter sommaren kombineras tre dagars språkstudier på skolan med två dagars språkpraktik inom hälso– och sjukvården. Så långt det är möjligt kommer en matchning av specialistkompetens med lämplig praktikplats att göras för att praktiken ska vara så värdeskapande som möjligt. Genom praktiken får deltagarna ännu mer språkträning och känsla för hur det svenska sjukvårdssystemet fungerar, även om de inte har egna patienter.

Flera asylsökande likställer väntan på uppehållstillstånd med ett vacuum – sysslolösheten kombinerat med att inte vara efterfrågad leder till att många mår dåligt. Språkpraktiken är ett sätt att ta vara på värdefull kompetens som vi så väl behöver i den halländska vården och det gör också att väntetiden blir mer meningsfull för deltagarna. Folkhögskolorna kan spela en viktig roll i integrationen. Skolan är som ett litet samhälle i miniatyr och utöver lektionerna blir det många givande möten kring fikaborden och många aktiviteter erbjuds även kvällstid.

En längre artikel om detta projekt, tillsammans med en intervju med två av deltagarna kommer att finnas i aprilnumret av ”Halland – bästa livsplatsen”.