Start för nytt handlingsprogram för livsmedel i Halland

Vi bjuder in aktörer med koppling till den halländska livsmedelskedjan att gemensamt utforma ett program som skapar bästa möjliga förutsättningar till framgång för företag och andra livsmedelsengagerade parter i Halland.

Ambitionen är att vi tillsammans tar fram en målbild, prioriterar viktiga arbetsområden och skapar en handlingsplan. Längs resan får du möjlighet att utbyta kunskaper, erfarenheter och få inspiration av dina branschkollegor. Processen består av fyra träffar och inleds den 31 augusti. Tid: 9-15. Plats: Strandbaden, Falkenberg

Inbjudan riktar sig till företag, nätverk, organisationer och andra aktörer med koppling till den halländska livsmedelskedjan. Kontakta mig om du är intresserad av att delta.

Hans Bergsten, hans.bergsten@regionhalland.se, 035 - 17 98 03

Läs mer på Arena Grön Tillväxt