Stort engagemang för livsmedel i Halland

Det fanns gott om idéer kring vad ett halländskt livsmedelsprogram skulle kunna innehålla. Det märktes när ett 50-tal aktörer samlades, den 31 augusti, för att starta dialogprocessen kring ett nytt Livsmedelsprogram för Halland.

Det är Region Halland och Länsstyrelsen i Halland som parallellt med den kommande nationella livsmedelsstrategin initierat ett regionalt handlingsprogram som kommer att utgå från en bred dialog med parter i den halländska livsmedelskedjan. Processen kommer att bestå av sammanlagt fyra träffar under perioden augusti 2016 till januari 2017.

 Mötet hölls på Strandbaden i Falkenberg och drygt 50 deltagare från företag samt privata och offentliga organisationer inom livsmedelssektorn i Halland var på plats.

Läs hela nyheten här!