Uppstartsmöte för halländskt livsmedelsprogram

I dag, onsdagen den 31 augusti bjuder Region Halland och Länsstyrelsen i Halland in till ett uppstartsmöte för ett halländskt livsmedelsprogram. Mötet hålls på Strandbaden i Falkenberg och medverkar gör ca 55 deltagare från företag samt privata och offentliga organisationer inom livsmedelssektorn i Halland. 

Parallellt med den kommande nationella livsmedelsstrategin har Region Halland och Länsstyrelsen i Halland initierat ett regionalt handlingsprogram som kommer att utgå från en bred dialog med parter i den halländska livsmedelskedjan. Processen kommer att bestå av sammanlagt fyra träffar under perioden augusti 2016 till januari 2017.

Region Halland ser detta som en del i det regionala utvecklingsarbete där livsmedel ingår i styrkeområdet grön tillväxt i "Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020". Länsstyrelsen vill använda sig av den nationella strategin som ett verktyg i ett regionalt genomförande av politiken för areella näringar, landsbygd och livsmedel i Halland.

- Landsbygdsministern har utlovat en nationell strategi gällande livsmedel som förhoppningsvis är klar under hösten säger Lena Sommestad, Landshövding i Halland. Vi ska då se till att det som görs nationellt och det som görs regionalt synkroniseras och ger bästa möjliga effekt.

- Den halländska livsmedelssektorn betyder mycket för Halland sett ur flera olika perspektiv säger Dag Hultefors, ordförande i Region Hallands tillväxtutskott. Inte minst står den för mer än 7 % av den totala sysselsättningen i Halland, tvåa i Sverige procentuellt sett. Framtiden innebär såväl stora utmaningar som möjligheter, avslutar Dag.

För mer information om Livsmedelsprogrammet:
Se länkar i högerspalten under dokument och länkar.

För eventuella frågor, vänligen kontakta:
Hans Bergsten, Region Halland
Telefon: 070-796 45 95
E-post: hans.bergsten@regionhalland.se

Kristin Ovik, Länsstyrelsen i Halland
Telefon: 070-558 39 17
E-post: kristin.ovik@lansstyrelsen.se