Utlysning av projektmedel – inkludering, jämställdhet och/eller kompetensförsörjning

Nu utlyser Region Halland projektmedel för att ta tillvara och stimulera initiativ och idéer för att möta samhällsutmaningar inom området regional utveckling. Utlysningen fokuserar på projektidéer som stöttar inkludering, jämställdhet och kompetensförsörjning.

Utlysningen vänder sig till aktörer – offentliga, ideella och privata organisationer samt bransch- och intresseorganisationer som på olika sätt verkar eller vill verka inom området regional utveckling i Halland. Det finns möjlighet att söka projektmedel mellan 50 000 och 500 000 kronor. Projekten ska starta sommaren/hösten 2016 och får som längst pågå till 31 oktober 2017. Sista ansökningsdag är 6 maj 2016.

Mer information om utlysningen finns på Region Hallands hemsida.

- Vi ser fram emot att ta del av nya och spännande projektidéer från olika föreningar och organisationer i Halland, säger Dag Hultefors ordförande i Region Hallands tillväxtutskott. För att möta framtida samhällsutmaningar behöver vi fortsätta att ta tillvara och stimulera de goda exempel och idéer som finns ute hos aktörer i Halland, inte minst i den ideella sektorn. Förhoppningen är att projekten ska bidra till ett mer integrerat, inkluderande och jämställt Halland på kort och på lång sikt, avslutar Dag.

Projekten ska ligga inom ramen för Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 med målsättning att Halland ska vara en mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region.

För mer information kontakta:
Dag Hultefors, ordförande Region Hallands tillväxtutskott
E-post: dag.hultefors@regionhalland.se
Telefon: 0767-83 53 85

Boel Abelson Crossley, Verksamhetschef Region Halland
E-post: boel.abelson-crossley@regionhalland.se
Telefon: 0703-73 89 34