Utlysning väckte många projektidéer

Region Halland utlyste projektmedel för att tillvara idéer som möter samhällsutmaningar och som kan bidra till prioriteringar som lyfts fram i Tillväxtstrategin för Halland. Fokus i utlysningen av medel var att utveckla arbete kring inkludering, jämställdhet och kompetensförsörjning i länet.

Utlysningen fick ett stort gensvar och det är glädjande att så många organisationer och aktörer i Halland vill bidra med idéer i utvecklingen. Hela 59 ansökningar från ett fyrtiotal organisationer har registrerats och totalt sökt belopp är knappt 22 miljoner kronor. Ramen för utlysningen var 5 miljoner kronor.

Ansökningstiden gick ut den 6 maj och de 59 ansökningarna bereds nu av ett projektråd, projektrådet gör sedan en sammanställning som fungerar som ett beslutsunderlag för den politiska organisationen. Region Halland tillväxtutskott planerar att fatta beslut om beviljade projekt den 21 juni.

Länk till http://www.regionhalland.se/utveckling-och-tillvaxt/omrade/naringsliv/stod-och-finansiering/utlysningsmedel-/