Utvecklingscheckar till halländska företagare

Utvecklingscheckar är ett av flera verktyg i Hallands företags- och innovationsstöd. Syftet med checkarna är att stimulera till innovation och förnyelse hos Halländska företag.

Region Halland har nu beslutat att fortsätta erbjuda utvecklingscheckar under år 2016 och 2017. Utvärdering av tidigare projektet med utvecklingscheckar ( f.d. konsultcheckar) har visat att de företag som fått konsultcheckar har haft en bättre omsättningsutveckling än företag som inte fått konsultcheckar.
Särskilt god utveckling har man sett hos företag som fått konsultcheckar och som leds och drivs av kvinnor.

- Eftersom det halländska näringslivet karakteriseras av många små företag så är det en särskild utmaning att stimulera till ökade investeringar i forskning och utveckling. Genom att erbjuda utvecklingscheckar så vi vill stimulera till en vidareutveckling och förnyelse av det halländska näringslivet som på sikt kan skapa nya arbetstillfällen och ökad tillväxt, säger Dag Hultefors ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott.