Västsvenska paketet på kulturkalaset

Lördagen den 20 augusti fanns Västsvenska paketet på Stora teaterns parkering i Göteborg med en utställningsmonter. Under dagen bjöds det på projektinformation och föreläsningar. Bland annat kunde man besöka en tidskapsel och skicka en hälsning till sig själv i framtiden.

Fakta:
Västsvenska paketet innehåller en rad satsningar inom kollektivtrafik, järnvägar och vägar som startade år 2011 och pågår fram till år 2028. Majoriteten av insatserna görs i Göteborgsområdet, men insatserna är till nytta för hela Västsverige. Därför är Region Halland med och finansierar Västsvenska paketet.