Våra arbetsområden

Region Halland har uppdraget att arbeta för utveckling och tillväxt i Halland. Det gör vi genom att arbeta med ett antal olika områden.

Det regionala arbetet med utveckling och tillväxtområdet spänner över flera olika områden

  • Regional samhällsplanering med ansvar för det regionala arbetet med infrastruktur och kollektivtrafikfrågor
  • Social hållbarhet med ansvar för det regionala arbetet som rör välfärd, social inkludering, skola och utbildning, sysselsättning, jämlik hälsa, folkhälsa, integration och mångfald
  • Näringsliv med ansvar för det regional arbetet med näringslivsfrågor, förutsättningar för en innovativ region, entreprenörskap, kompetens och arbetsmarknad, besöksnäring och Halland.se
  • Analys och samordning med ansvar för att följa och analysera Hallands utveckling och att ansvara för det regionala arbetet med EU och EUs programområden

Mer information och kontaktuppgifter finns under respektive flik under Våra arbetsområden. 

Tillförordnad regiondirektör Jörgen Preuss har ansvar för arbetet med regional utveckling och tillväxt.