Halland växer

Halland växer är ett samlingsnamn för det gemensamma arbetet med tillväxt i regionen, som gör arbetet synligt och gör det möjligt för delaktighet. Ett arbete som tar avstamp i Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020.

Tillväxtstrategi för Halland är ramverket som pekar på viktiga vägval i resan mot Bästa livsplatsen – till en mer attraktiv, konkurrenskraftig och inkluderande region. Det är ett politiskt taget dokument som pekar ut riktningen under de kommande åren. En riktning på en resa mot tillväxt som inkluderar många parter och aktörer med olika roller och ansvar. 

Med gemensamma krafter ska vi göra verkstad av strategin och skapa en resa för hållbar tillväxt där ekonomiska, miljömässiga och sociala faktorer ska gå hand i hand mot de strategiska vägvalen.

Det handlar om utveckling av hela samhället och det är det samlade resultatet av de gemensamma ansträngningarna som ger resultat. Resultat som kommer att visa sig på olika nivåer runt om i Halland.

Halland växer

Halland växer är ett samlingsnamn på det gemensamma arbetet och resan vi gör tillsammans.  Med Halland växer gör vi arbetet synligt. 

Halland växer är ett sätt att skapa dialog och dela bilder av arbetet i olika kanaler och sociala medier. Twitter, Instagram och Facebook gör det gemensamma arbetet synligt och levande.  Fler kan bidra med att dela bilder och berättelser i sociala medier. På så sätt skapar vi gemensamt bilden av hur Halland ser ut idag och på vilket sätt alla regionens aktörer och parter bidrar i tillväxtarbetet.

Halland växer är också ett sätt att hålla tillväxtarbetet vid liv och dokumentera vad som sker.  Något vi kan gå tillbaka och få en bild av helheten över tid.

Arbetet med Halland växer startar nu, hösten 2014 och håller på så länge Tillväxtstrategin gäller. Över tid kan vi också utveckla med fler kanaler i takt med att omvärlden förändras.

Kanaler och sociala medier

  • Facebook – Region Halland #hallandväxer
  • Instagram @hallandvaxer #hallandväxer
  • Twitter @hallandväxer #hallandväxer
  • Region Hallands nyhetsbrev för Regional utveckling och tillväxt.  Vill du anmäla ditt intresse för att prenumerera på vårt nyhetsbrev kontakta infomaster@regionhalland.se.

Instagram