Tillsammans får vi Halland att växa

Berättelser om det gemensamma arbetet om hur Halland ska bli en mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region. Det är målet för den halländska Tillväxtstrategin och för Region Hallands arbete att, tillsammans med många andra, utveckla vår region med visionen - Halland bästa livsplatsen.

Nu kan du ta del av olika berättelser som handlar om personerna, företagen och projekten som tillsammans bidrar till Hallands utveckling och tillväxt. Varannan vecka publicerar vi en ny artikel då du får du följa med bakom kulisserna hos några av de som arbetar med insatser och projekt som gör att Halland växer.  Bakom varje berättelse finns engagerade människor, organisationer och företag.

De olika berättelserna visar på bredden av allt det spännande som händer runt om i Halland och ge en bild av det gemensamma arbetet som sker inom samhällsplanering och infrastrukturens utveckling, näringslivets tillväxt och arbete för en ökad social hållbarhet i Halland.

Det finns så många goda exempel och spännande berättelser att berätta, säger Jörgen Preuss biträdande regiondirektör med ansvar för det regionala utvecklingsarbetet.

Region Hallands roll är att utifrån det regionala utvecklingsansvaret skapa förutsättningar för tillväxten genom att prioritera och besluta om insatser samt ta ansvar genom att leda och koordinera utvecklingsarbetet som på olika sätt bidrar till att Halland blir än mer attraktivt, inkluderande och konkurrenskraftigt. Men det är genom andra som utvecklingen sker, menar Jörgen.

Vi vill gärna göra alla de engagerade personerna och de många goda exempel som finns som synliga, säger Jörgen. För det är tillsammans vi gör så att Halland växer och skapar den bästa livsplatsen, avslutar Jörgen.

Följ berättelserna

Varannan vecka släpps två nya artiklar på Region Halland.se. Du hittar dem också på Facebook och Twitter på Halland växer, där Region Hallands arbete inom det regionala utvecklingsområdet samlas.

Du kan också ta del av artiklarna via ett digitalt nyhetsbrev för regional utveckling och tillväxt som kommer ut en gång per månad.Vill du prenumerera på nyhetsbrevet kan du anmäla dig här!

Följ Halland växer via Facebook, Twitter  och Instagram så håller du dig uppdaterad.