Samarbete, språk och sömnad

Samtidigt som kvinnorna arbetar med att designa om barnkläder och fräscha upp leksaker lär de sig språket och får mer kunskaper om hur Sverige fungerar. Genom det projekt för integration som ABF Halland nu startat i Halmstad ska kvinnor från andra länder komma snabbare in i samhället och närmare arbetsmarknaden.

ABF Halland driver, med ekonomiskt stöd från Region Halland, en satsning som ska hjälpa invandrarkvinnor in i samhället och närmare arbetsmarknaden. Projektledare Kristina Norrman brinner för projektet och för suggestopedi – det speciella sättet att tillägna sig språk som ABF använder.

Kristina Norrman är projektledare och spindel i nätet för arbetet som engagerar två grupper om vardera ett tiotal kvinnor. Det här är inte den första integrations-satsningen som hon och ABF gör. Det Goda Livet, som de startade 2012 med stöd från EU, har bland annat resulterat i att invandrarkvinnor nu tar hand om fem olika kaffeserveringar och en skönhetssalong.

Ett nytt liv

– Det är fantastiskt att se vilken utveckling många av dem har haft, säger Kristina Norrman och berättar om kvinnan som tidigare var analfabet och aldrig hade gått i skola men som nu tar hand om försäljning och kassa på ett kafé.

– För henne har det inneburit ett helt nytt liv.

Med alla erfarenheter från tidigare satsningar i bagaget har ABF Halland nu dragit igång projektet som, med barnkläder och leksaker som material, ska stödja kvinnor från andra länder att snabbare komma in i samhället.

– Vi har, i våra möten med nyanlända och andra som arbetar med dem, kommit fram till att många av kvinnorna som kommer hit har erfarenheter av sömnad och handarbete. Så det kommer vi att samlas kring.

Starta en butik

De barnkläder och leksaker som kvinnorna arbetar med ska så småningom säljas i en butik som projektet ska starta.

– Vi ska, liksom vi gjorde i Det Goda Livet, starta ett socialt arbetsintegrerande företag där kvinnorna kommer att jobba, berättar Kristina. Det ger erfarenheter och kontakter och tar dem närmare arbetsmarknaden.

Den huvudsakliga målgruppen är kvinnor som är i etableringsfasen, det vill säga har fått uppehållstillstånd och nu läser svenska för invandrare.

– De pluggar SFI halva dagen och är hos oss andra halvan. Här jobbar vi mycket praktiskt men hela tiden med språket i fokus. Om vi till exempel jobbar med sömnad, så blir det naturligt att prata det; om mönster, syteknik och tvättråd. Jobbar vi med temat ”butik” så får deltagarna på olika sätt till exempel träna kassahantering och vad som gäller när man möter en kund. Hela tiden lär de sig mer svenska.

Lär svenska med alla sinnen

ABF arbetar med en särskild pedagogik som heter suggestopedi. Den utvecklades på 1970-talet och är en metod just för att tillägna sig ett nytt språk. Huvudtanken är att man lär bättre när det är lustfyllt och när alla sinnen får vara med, och Kristinas ögon lyser när hon berättar om sättet att arbeta.

– Det här fungerar väldigt bra när man ska börja lära sig att använda ett språk i praktiken och metoden är bra också för de av våra deltagare som kanske har gått väldigt lite i skolan tidigare.

Ett särskilt rum har inretts för ändamålet, men det ser inte ut som ett vanligt klassrum. På väggarna finns massor med ord och bilder, särskilda spel och övningar har tagits fram och under lektionerna varvas musik, övningar, högläsning och mycket prat.

– Det blir många skratt och deltagarna tillägnar sig språket utan att känna att de ”pluggar”.

Se hela människan

Även friskvård står på schemat:

– Det handlar om att se hela människan och vi har tre ledord för projektet, berättar Kristina Norrman: språk, hälsa och delaktighet. Så därför har vi också fysisk träning, avslappning och yoga.

Satsningen görs i samarbete med Arbetsförmedlingen och får ekonomiskt stöd av Region Halland.

– Vi har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen och är väldigt glada för att Region Halland stödjer oss. Det ger en bra starthjälp för projektet.

#Hallandväxer

Halland ska bli en mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region. Det är målet för den halländska Tillväxtstrategin och för Region Hallands arbete att, tillsammans med många andra, utveckla vår region. Det vi berättar om ovan är ett av många exempel från det arbetet. Visionen är att Halland ska vara den bästa livsplatsen.