Dialogturné om trygghet i Falkenberg

Varför känner sig unga kvinnor i Falkenberg mer otrygga än kvinnor i övriga Halland? Det är den viktigaste frågan i en nyligen genomförd dialogturné.  Adelina Malmström, som var med på ett av mötena som hållits hittills, tycker att det är jättebra att politiker och tjänstemän söker upp invånarna där de finns och pratar om viktiga frågor. Själv känner hon sig trygg för det mesta.

Adelina Malmström
På gångvägen utmed Ätran har det hänt en del saker, och Adelina Malmström väljer gärna en annan väg om det är mörkt när hon går mellan hemmet på Fajans och centrum. Men på det hela taget känner sig Adelina trygg i hemstaden Falkenberg, där hon bott sedan hon var barn.

Bakgrunden är att en stor folkhälsoundersökning visar att just när det gäller upplevd trygghet för kvinnor mellan 18 och 29 år så sticker Falkenberg ut på ett negativt sätt. 55 procent av de tillfrågade från Falkenberg svarade att de är rädda för att gå ut ensamma, vilket kan jämföras med 40 procent för hela Halland.

Region Hallands Falkenbergsnämnd startade därför, tillsammans med Falkenbergs kommun, polisen och räddningstjänsten, en satsning på trygghetsdialoger.

Adelina trygg för det mesta

Adelina Malmström deltog i ett av de möten som hållits. Hon har bott i Falkenberg sedan hon var sex år gammal. Själv känner hon sig trygg för det mesta.

– Jag är inte rädd för att röra mig ute på stan. Jag går och cyklar och känner att jag kan röra mig fritt. Men när det är mörkt kommer det ju lite strategiska tankar i bakhuvudet: Vad gör jag om något händer? Var har jag min mobil?

Adelina Malmström tycker att det var ett bra möte:
– Vi pratade mycket om varför unga kvinnor känner sig otryggare just i Falkenberg, och det var många på mötet som ofta kände sig lite rädda.

Alla hör om det som händer

– Falkenberg är nog precis lagom stort för att det snabbt ska sprida sig till exempel om det varit ett överfall, tror Adelina. Så många har kanske bilden av att det är otryggt här, trots att statistiken visar att det inte händer mer här än på andra ställen. Men visst finns det en del ställen som jag gärna undviker på natten.

– Samtidigt var det en positiv stämning på mötet och det kändes som att det fanns lösningar. Och de flesta verkade inte vara begränsade i sina liv, även om de ibland känner sig lite rädda.

Adelina uppskattar att politiker och tjänstemän ger sig ut och för dialog på det här sättet:
– Jag tror det är bra för demokratin att de kommer ut och möter oss invånare. Bra att de inte bara står på torget och pratar, utan att de söker upp oss det berör. Det gör att avståndet minskar, för det är många unga som aldrig varit i kontakt med en politiker.

– Att känna sig trygg i sitt liv är viktigt för att må bra. Vi vill veta varför unga kvinnor i Falkenberg känner sig otrygga och också hitta vägar att göra Falkenberg tryggare. Därför gör vi den här satsningen, säger Niclas Erlandsson, ordförande i Falkenbergsnämnden.

Söker upp de unga kvinnorna

I stället för att, som myndigheter ofta gör, bjuda in till möten väljer politiker och tjänstemän att bjuda in sig själva till sammanhang där de unga kvinnorna redan finns, till exempel skolor, föreningar och liknande. På de möten som hålls handlar det om hur kvinnorna upplever Falkenberg, om de känner sig trygga eller otrygga och vad som skulle kunna göras för att öka tryggheten. Under dialogperioden har det även gått ut en enkät till målgruppen unga kvinnor i Falkenberg via Facebook.

– Frågeformuläret, som cirkulerar till mitten av februari, har hittills besvarats av flera tjejer och förhoppningen är att dessa svar kan ge ytterligare perspektiv kring frågan, säger Lars Bäcklund, strateg och tjänsteman för Falkenbergsnämnden.

– Vi vill också samla in tankar och synpunkter från människor runt de unga kvinnorna – personal i skola och olika verksamheter, närstående och andra som kan ha tankar om den här frågan.

Givande samtal

Tre dialogmöten hölls under hösten 2016 och under våren 2017 anordnades fler. Falkenbergs kommun kommer sedan att ta hand om resultatet.

– Det har blivit givande samtal när vi mött kvinnorna, säger Camilla Karlsson, nämndstjänsteman för Falkenbergsnämnden. Vi har mött tjejer som känner sig otrygga men också många som inte alls gör det. Vi har fått med oss många tankar om vad som kan göras bättre.

– Ibland hör man att ungdomar inte är engagerade, men de tjejer vi har pratat med har en väldigt bra bild av samhället, de är intresserade och enormt bra på att få fram vad de tycker, säger Niclas Erlandsson som uppskattar det nya sätt att föra dialog som man nu prövat:

– Jag tror det är viktigt att vi politiker visar att vi kan lyssna, och att vi möter människor där de känner sig hemma. Det blir bättre samtal och fler viktiga aspekter kan komma fram.

Det ska bli verkstad

När alla dialogmötena är genomförda och allt annat material är insamlat så kommer resultatet att användas för förbättringar av olika slag.

– Ofta när man pratar om trygghet landar man i att det behövs mer belysning. Men trygghet handlar om så mycket mer, menar Niclas Erlandsson. Våra attityder till exempel. Varför tycker många män och pojkar att det är okej att tafsa på tjejer? Hur ändrar vi på det?

– När projektet är slut kommer regionen, kommunen, räddningstjänsten och polisen att träffas för att prata om vad vi kan göra tillsammans och vad var och en kan göra inom sitt ansvarsområde, med utgångspunkt från vad som kommit fram i dialogerna. Det ska bli verkstad av det här!