En sjö föds på nytt

En stor vattenyta kommer snart att återskapas mitt i skogen mellan Dagsås och Grimeton. Den ska bli en fristad för fåglar, insekter och grodor. Och den gamla ladan intill en mötesplats för ornitologer, ortsbor, föreningar, naturintresserade och nyanlända i Sverige. Gill Croona bubblar av idéer när hon utvecklar sitt eget paradis, och genom Timbanken har hon fått värdefull hjälp

Mycket naturskönt, precis på gränsen mellan Dagsås och Grimeton i Varbergs inland ligger gården där Gill Croona skapat sitt paradis som hon nu öppnar för allt fler människor, växter och djur.

Det har hänt massor sedan den dagen för sju år sedan då Gill Croona och hennes man Ove hittade den lilla, ganska förfallna gården. Det gamla svinstallet har blivit verksamhetshus, på det förfallna boningshusets grund står ett fantastiskt växthus för odling och samvaro och vid det nybyggda boningshuset finns en damm med bastu. Åsnan Ior och hundarna Lisa och Sluggo har sällskap av hästar, får, katter, höns, ankor och sommargrisar.

Dela med sig av paradiset

Det som började som ett privat paradis blir mer och mer en plats för alla.

– Jag fick allt svårare att lämna gården för mitt arbete på Linnéuniversitetet i Växjö, berättar Gill. Och en dag fick jag snilleblixten att jag ska jobba med människor och jag ska jobba här! Jag ville dela med mig av den lycka jag själv känner när jag går här på gården.

Gills bakgrund som sjuksköterska, pedagog och forskare passade perfekt. Hon kompletterade med utbildningar inom djur- och naturunderstöd rehabilitering. I dag  erbjuder hon och hennes två medarbetare grön rehab som hjälper kvinnor med psykisk och fysisk ohälsa till sysselsättning och rehabilitering och en väg tillbaka till ett aktivt liv.

Sjö ska födas på nytt

Så kom nästa snilleblixt. Grannfastigheten var till salu och Gill köpte. Och nu var hon ägare till en stor sumpmark – en sjö som dikades ut någon gång på 1800-talet.

– Vattenytan ska återskapas och det här kommer att bli en fantastisk resurs för djurlivet och växterna, säger Gill när hon blickar ut över markerna. Fågelintresserade och de som studerar kräldjur vill följa arbetet och se vad som händer när en sjö föds på nytt och djurlivet återkommer.

Hon fick EU-stöd för satsningen och nu är arbetet igång. I fjärran hörs en maskin som bygger de dammar som behövs för att så småningom låta skogssjön återfödas.

Nästa steg är att utveckla olika aktiviteter kring den nya sjön. Turer med häst och vagn förstås, vildsvinssafari och fågelskådning. Listan kan göras lång.

En samlingsplats

– Det här kommer bli en samlingsplats och ett utflyktsmål för djurintresserade, skolklasser och många andra, säger Gill som också tänker bygga om en förfallen lada vid den blivande sjöns kant till en lokal för verksamhet och möten. Och för integration.

– Jag skulle vilja välkomna grupper av nyanlända barn och ungdomar tillsammans med svenska och ge dem kunskaper om djur och natur och allemansrätt och låta dem få uppleva den svenska naturen.

Genom Timbanken har Gill Croona vid flera tillfällen tagit hjälp av en landsbygdsutvecklingskonsult.

Stöd genom Timbanken

– Jag var på ett möte och hörde talas om Timbanken. Så jag gick in och ansökte. Det var enkelt och väldigt obyråkratiskt.

– Det har varit mycket värdefullt. Jag fick kontakt med en mycket klok och kunnig person som fungerat som mitt bollplank i utvecklingen av mina planer.

Bea Lindell är utvecklingsledare på Region Hallands Näringslivsavdelning. Hon kan, som ansvarig för den fortsatta utvecklingen av Timbanken, se tillbaka på väldigt lyckade år med den nya tjänsten.

– Vi har under två år nått 1 500 företagare med en tonvikt på små och medelstora företag, berättar hon. Glädjande är att vi når en stor andel företag som drivs av kvinnor. Vi har jobbat särskilt med det, bland annat genom att genuscertifiera allt vårt material och att alla de konsulter som jobbar för Timbanken fått en utbildning i jämställdhetens betydelse för hållbar tillväxt.

Företagare mycket nöjda

De som använt Timbanken är genomgående mycket nöjda. Genom att alla som tar del av systemet får svara på enkäter så är möjligheterna till uppföljning utmärkta:

– 85 procent säger att det varit bra eller mycket bra. De tycker att konsulterna haft god kompetens och att rådgivningen är anpassade efter deras behov och ger ny, relevant kunskap.

Timbanken ska ge kompetens och utvecklingskraft åt det halländska näringslivet och ska göra att företag får upp ögonen för vad det kan ge att ta in extern kompetens.

– 95 procent av de som använt Timbanken bedömer att det hjälpt dem att öka sin omsättning eller vinst, och det tycker jag är ett helt fantastiskt kvitto, säger Bea Lindell. Nästan hälften menar att Timbanks-hjälpen kan komma att bidra till nyanställningar!

Väcker nationellt intresse

Sättet att förmedla konsulthjälp via Timbanken väcker intresse runt om i Sverige.

– Vi har fått ögonen på oss och det är jätteroligt. Andra regioner och landsting är mycket intresserade och vill starta liknande satsningar. Kanske kan Timbanken bli ett nationellt system?

Framtiden då? Nu görs en ny upphandling av konsulter och Timbanken ska finnas kvar åtminstone fram till 2020.

– Dels ska vi nu kunna erbjuda fler konsulter – 30 ska bli 50, dels kompletterar vi med två helt nya områden – ”digitalisering” och ”hållbarhet”, berättar Bea Lindell. Det gör vi för att möta de behov som vi ser finns.

Nytt blir också att företag inom jord- och skog- och vattennäringarna kan ta del av Timbanken. De har tidigare stått utanför på grund av det nationella regelverket som nu är ändrat.

– Det är jättebra eftersom det finns många sådana företag i Halland.

Gill Croona är en av många företagare som vill fortsätta använda Timbanken:

– Jag kommer fortsätta att ta hjälp den vägen under nästa år, bland annat vill jag ha hjälp med idéer om hur det jag har att erbjuda ska förpackas.

#Hallandväxer

Halland ska bli en mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region. Det är målet för den halländska Tillväxtstrategin och för Region Hallands arbete att, tillsammans med många andra, utveckla vår region. Det vi berättar om ovan är ett av många exempel från det arbetet. Visionen är att Halland ska vara den bästa livsplatsen.