Nytt resecentrum ger smidigare resande och fler tåg

Många ser Västkustbanan som den viktigaste livsnerven för Hallands liv och fortsatta utveckling. Allt fler använder också tåget till och genom Halland för att nå arbete, fritidsaktiviteter och studier. En av dem är Amandus Carlenfors som bor i Göteborg och pluggar på Högskolan i Halmstad.

Genom skapandet av Halmstads nya resecentrum görs nu en jättesatsning på kollektivtrafiken.

Amandus Carlenfors pendlar nästan dagligen mellan hemmet i Göteborg och Högskolan i Halmstad. Det fungerar bra och tiden på tåget kan han använda till att plugga.

Trots att han bor bara en hållplats från Chalmers, och har bekvämt avstånd också till Handelshögskolan, är det på Högskolan i Halmstad som Amandus sedan ett år pluggar till civilekonom.

– Det sociala är viktigt för mig så jag ville gå på en lagom stor skola. Jag hade hört mycket gott om Halmstad och trivs väldigt bra på högskolan. Jag får en bra utbildning och jag har också på olika sätt blivit engagerad i studentkåren.

Pendlingen går bra

Efter gymnasiet jobbade Amandus, bland annat körde han spårvagn i åtta år. Så det är ett tag sedan han pluggade.

– Det var tufft i början, men nu har jag kommit in i det och fått bra resultat.

Att valet av lärosäte medför daglig pendling bekymrar inte Amandus. Från dörr till dörr tar resan närmare två timmar för honom.

– Det funkar jättebra. Om jag inte är alltför trött så kan jag använda tiden på tåget till att plugga – och det är tid som jag annars kanske hade slösat bort på annat. Det är nästan det bästa med pendlingen.

Stor satsning pågår

Just nu pågår ett intensivt arbete för att göra kollektivtrafiken effektivare och pålitligare för Amandus och alla andra resenärer. En stor satsning är utvecklingen av Halmstads nya resecentrum.

Sabina Andersson på Halmstads kommun var under flera år projektledare för arbetet med Halmstads resecentrum. Idag arbetar hon med strategisk samhällsutveckling och att ordna finansiering av den tredje etappen är en viktig del av arbetet.

– Det här är en mycket viktig satsning för Halland och för hela södra och västra Sverige, säger hon.

Sabina Andersson har under flera år, som strateg på Halmstads kommun, arbetat med utvecklingen av Halmstads nya resecentrum. ”Med det nya resecentret blir det smidigare att byta mellan olika slags kollektivtrafik och kapaciteten ökar.”

Först flyttades regionbussarna till ett nytt läge invid järnvägen. Det arbete som just nu pågår för fullt ska koppla ihop Halmstads stadsbussar med regionbussar och tåg. Den tredje och sista delen gäller bangården, som kommer att få ökad kapacitet, och stationsområdet, som ska bli säkrare och smidigare. Det handlar bland annat om en ny stationsbyggnad, bättre förbindelser mellan spåren och förändringar av spår och perronger. Det kommer att bli bättre möjligheter att parkera cyklar och bilar.

Smidiga byten

Förutom att göra det säkrare och smidigare för resenärerna att byta mellan olika sätt att resa ska satsningen också ge plats för fler avgångar.

– Bättre kapacitet är jätteviktigt inte bara för Halmstad, säger Sabina Andersson. Det handlar om att få full kapacitet på Västkustbanan och ge bättre förutsättningar för trafik på Markarydsbanan. När det så småningom är dubbelspår hela vägen kommer det att ge möjligheter dels till tätare trafik, dels till att ha fler stationer i Halland.

– Tänk när vi kan ha två Öresundståg i timmen, hela vägen mellan Göteborg och Malmö, och kanske dessutom kompletterar med ytterligare trafik i form av en särskild Hallandspendel…

Halmstad blir knutpunkt

Halmstad utvecklas som regional knutpunkt där tågen möts och där det går smidigt att byta.

– I Halmstad möts flera järnvägar och en större region kan dra nytta av ett nytt resecentrum, till exempel förbättras sydöstra Hallands och västra Smålands koppling till Västkustbanan. På sikt kan Halmstad också vara en startpunkt för vidare resa mot stationer på den nya höghastighetsbana som planeras mellan Stockholm och Göteborg eller Malmö, säger Sabina Andersson.

Satsningen på kollektivtrafiken är viktig för Hallands och Halmstads utveckling.

– Förbättrade kommunikationer knyter ihop oss tätare med de viktiga regionerna i söder och norr. Med bra förbindelser kan företagen locka den kompetens de behöver.

Staden kan utvecklas

– För Halmstads del handlar det också om utvecklingen av staden. Det kommer att förtätas och byggas mycket i närområdet till stationen, vilket ger möjligheter både för boende och näringsliv med mycket goda kommunikationer, berättar Sabina Andersson.

Amandus Carlenfors gillar tåg och kollektivtrafik. Den är klimatsmart och ger människor möjlighet att flytta på sig. Det viktigaste för honom är att det fungerar med tiderna och att det går så snabbt som möjligt. Och som pendlare mellan Göteborg och Halmstad har han ett särskilt önskemål:

– Det vore jättebra för mig som student om det fanns senare tåg från Halmstad till Göteborg. Eftersom det sista går strax före elva missar jag en del av det sociala studentlivet.

Utvecklingen av Halmstads nya resecentrum är ett nära samarbete mellan Halmstads kommun, Trafikverket som har hand om spåren, Jernhusen som äger och förvaltar stationsbyggnaderna och Region Halland som driver Hallandstrafiken.

halmstad.se går det att läsa mer om satsningen på Halmstads resecentrum.