Coacher för energi och klimat

Har ditt företag en energianvändning under 300 MWh/år? Då kan du få hjälp av coacher för energi- och klimat (CEK). Coacher finns i Halmstad och Kungsbacka.

Coacherna bokar in möten med de företag som vill delta och genomför besök på företaget där en enklare genomgång av den nuvarande energianvändningen sker. Coacherna har löpande kontakt med deltagande företag för att stödja arbetet med att genomföra de föreslagna energibesparande åtgärderna.

CEK är ett separat stöd och ersätter inte de nuvarande kommunala energi- och klimatrådgivarna (EKR). Stödet är istället en komplettering till EKR där fokus läggs på små och medelstora företag med en energianvändning under 300 MWh.

Logotyp på EU.