Energi- och klimatrådgivning

Energikontoret har uppdraget att stå för samordning och coaching av de kommunala energi- och klimatrådgivarna (EKR) i regionen. Det handlar om att förenkla dialogen mellan den nationella och lokala nivån. Samordningen sker genom nätverk för kompetensutbyte, utbildning, studiebesök samt samordning av gemensamma projekt och informationsinsatser.


Energi- och klimatrådgivarna är opartiska, professionella och kostnadsfria att rådfråga. Allmänheten, små och medelstora företag samt organisationer kan vända sig till kommunernas energi- och klimatrådgivning för stöd och råd.


De kommunala energi- och klimatrådgivarna i Sverige arbetar oberoende av kommersiella intressen och har lång erfarenhet och kompetens på området energirådgivning.
För närmare information om energi- och klimatrådgivare i din kommun, se kontaktuppgifter i högermarginalen.


Här finns några enkla och allmänna energitips!