Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vill du arbeta mer effektivt med att minska energianvändningen i ditt företag? Och därmed minska kostnaderna för energi?

Tillsammans med Energimyndigheten erbjuder vi en rad stöd som ditt företag kan ta del av. Vi på energikontoret hjälper och vägleder dig i energiarbetet. Vi hjälper dig hitta rätt stöd för ditt företag, hjälper till vid ansökan av stöden och att hitta den rätta hjälpen för att genomföra en energieffektivisering.