Företag med energianvändning max 300 MWh/år

Region Halland erbjuder energikartläggningsstöd till företag i Halland som använder upp till 300 MWh per år. Genom att ta reda på om energikrävande utrustning i din verksamhet fungerar optimalt och är rätt dimensionerad kan du vidta åtgärder som sänker energianvändningen och därmed ökar lönsamheten.

VILKA FÖRETAG KAN SÖKA?
• Företagetet skall vara svenskregistrerat med säte i Halland.
 Stödet gäller ej lantbruksföretag (EU-regler).
• Maximal energianvändning 300 MWh (300 000 kWh) per år, inklusive drivmedel.
Företag som använder mer än 300 MWh söker stöd från Energimyndigheten.

MAX 30 000 KR
• Stödet täcker halva totala kostnaden upp till 30 000 kr
• En förutsättning är att företaget medverkar i kartläggningsarbetet med 10 timmar, där den egna tiden prissätts till 600 kr per timme.
• Exempel: 20 000 kr konsult + 6 000 kr eget arbete = 26 000 kr/2 = 13 000 kr regionalt stöd

Vi på energikontoret kommer att ha löpande kontakt med ditt företag för att stödja det fortsatta effektiviseringsarbetet. Med andra ord hjälper vi dig i arbetet med energieffektivisering, så att det blir så enkelt och framgångsrikt som möjligt.

Här hittar du en lista på verksamma konsulter i Halland.