Företag med energianvändning mer än 300 MWh/år

Stöd för energikartläggning i små och medelstora företag.

En energikartläggning ger svar på hur mycket energi som används för att driva ditt företags verksamhet och innehåller förslag på hur energianvändningen kan effektiviseras.

Energikartläggningsstödet täcker 50 procent av kostnaden för att genomföra en energikartläggning. Ditt företag kan maximalt få 50.000 kronor i stöd.

Energikartläggningen kan genomföras av någon på ditt företag om den kompetensen finns, alternativet är att ta in en konsult som genomför energikartläggningen. Här hittar du en lista på verksamma konsulter som genomför energikartläggningar i Halland.

Vi erbjuder hjälp och stöd
Vi erbjuder stöd och hjälp under hela processen. Vi kan till exempel hjälpa till vid ansökan av stödet till Energimyndigheten eller med en kravspecifikation till en energikonsult.


Vad händer efter en energikartläggning?
Vi på energikontoret kommer att ha löpande kontakt med ditt företag för att stödja det fortsatta effektiviseringsarbetet. Med andra ord hjälper vi dig i arbetet med energieffektivisering, så att det blir så enkelt och framgångsrikt som möjligt.


Läs mer om stöd för energikartläggning i små och medelstora företag på Energimyndighetens webbplats.

Bild på en film som handlar om att få koll på energianvändningen

Logotyp på EU.