Miljöstudier – inför en energieffektiv investering

Kanske visade energikartläggningen på åtgärder som kräver en stor investering där olika alternativ behöver undersökas.

Små företag med färre än 50 anställda kan få stöd med högst 70 procent av den totala projektkostnaden. Företag med 50-250 anställda kan få stöd med högst 60 procent. Stödet får användas till djupare analys eller studie och därigenom förbereda en investering.

Vi på energikontoret kan hjälpa till både med att identifiera när stödet skulle kunna vara lämpligt att söka men också vid själva ansökan.

Läs mer om Miljöstudier – inför en energieffektiv investering på Energimyndighetens webbplats.