Anmälan om medverkan i Kattegatts kustvattenråd

Alla organisationer, företag och enskilda som har intresse av kustvattenfrågor kan ingå i kustvattenrådet. Det som förväntas av deltagare är medverkan vid rådslag samt att bidra till att initiativ tas och genomförs (se initiativ nedan).

För att ingå i kustvattenrådet krävs en skriftlig anmälan som även innehåller ett åtagande om medverkan enligt ovan. Varje organisation/företag som ingår i kustvattenrådet ska säkerställa att de egna representanterna har rätt mandat utifrån den aktuella nivån i kustvattenrådets organisation.

Initiativ till aktiviteter och åtgärder, stora som små, kan tas av deltagare i kustvattenrådet och ska uppfylla följande kriterier:

1. Två eller flera aktörer ska medverka

2. Det ska höja kunskapen

3. Resultat ska dokumenteras

4. Det ska bidra till Kattegatts kustvattenråds syfte

När initiativ lämnas ska det finnas en beskrivning av initiativets syfte, vilka som ska medverka och på vilket sätt Kattegatts kustvattenråd kan stödja initiativet. Initiativ bör genomföras i projektform och ledas av separata styrgrupper sammansatta av projektets initiativtagare och finansiärer.

Årsavgift för medverkan tas ej ut.

Anmälan medverkan i Kattegatts kustvattenråd

Vänligen fyll i uppgifterna nedan.

Genom att skicka denna anmälan intygar jag att jag har mandat att företräda anmäld organisation/anmält företag.

Privatperson